TEKOČI PROJEKTI

Svetovalno središče Pokolpje
Večgeneracijski center SKUPAJ
LAS ROMSKA KULTURA ZATE IN ZAME
LAS PODEŽELJE NAŠE MESTO
Brezplačno ocenjevanje spretnosti odraslih
2020 – 2022
Karierni center za mlade – VšečKAM in GREM
(Enota Kočevje)

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
2018 – 2022