Tečaji računalništva po modulih


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Modul 1: OSNOVE RAČUNALNIŠTVA

Tečaj je namenjen začetnikom, manj izkušenim oziroma občasnim uporabnikom in kandidatom za opravljanje ECDL izpita modul 1.
Za kvalitetno opravljanje tečaja ni potrebno predznanje.

Trajanje: 4 pedagoške ure

Vsebina: pregled osnovne fizične zgradbe osebnega računalnika in programske opreme, pomen računalniških aplikacij, pomen in uporaba računalniških omrežij, vloga računalnika in informacijske tehnologije v vsakdanjem življenju, vpliv na zdravje in zaščita računalnika.

Modul 2: UPORABA RAČUNALNIKA IN UPRAVLJANJE DATOTEK
(operacijski sistem Windows)

Tečaj je namenjen začetnikom, manj izkušenim oz. občasnim uporabnikom in kandidatom za opravljanje ECDL izpita modul 2.
Za kvalitetno opravljanje tečaja je potrebno predznanje, in sicer poznavanje osnov računalništva (modul 1).

Trajanje: 8 pedagoških ur

Vsebina: predstavitev osnovne strojne opreme, opredelitev osnovnih pojmov informacijske tehnologije, prvi koraki z računalnikom (miška, tipkovnica, zagon in ponovni zagon računalnika), opravilna vrstica in gumb START, nadzorna plošča (nastavitve datuma in ure, zaslona, miške, pisave, področnih nastavitev, tipkovnice, zvokov), delo z okni (sestavni deli oken, upravljanje z elementi oken, upravljanje z več odprtimi okni), prilagoditve namizja za vsakdanjo uporabo (izdelava bližnjic, pregled lastnosti, izdelava in tisk besedilne datoteke v WordPadu (shranjevanjena računalnik ali disketo), uporaba računala in aplikacije za risanje (Slikar), tiskanje (izbira tiskalnika, tiskanje, izbira privzetega tiskalnika, ogled tiskalniških poslov), iskanje informacij o računalniškem sistemu (vrsta operacijskega sistema, procesorja, količina RAM-a, formatiranje diskete, uporaba pomoči, scandisk, defrag, backup, popravljanje prejete pošte, delo z mapami in datotekami v raziskovalcu, iskanje datotek, omrežna soseščina v raziskovalcu (pregled nad računalniki v delovni skupini/domeni, pregled celotnega omrežja, vklop in izklop omrežnih pogonov).

Modul 3: OBDELAVA BESEDIL – WORD
Za brezposelne osebe program sofinancira Zavod RS za zaposlovanje

Na tečaju boste spoznali osnovne prijeme in načine oblikovanja v urejevalniku besedila.
Za kvalitetno opravljanje tečaja je potrebno predznanje, in sicer vsebine programa Windows (modul 2), odlično poznavanje Windows raziskovalca in rokovanje z miško.

Trajanje: 24 pedagoških ur

Vsebina: zagon in predstavitev programa, osvojitev osnov dela z dokumentom, pisanje in shranjevanje besedila, osnovne tehnike dela, osnovni pojmi in nastavitve urejevalnika besedil, spreminjanje pogleda in postavitve dokumenta, orodne vrstice in meniji, enostavno in zahtevnejše oblikovanje dokumenta, označevanje besedila s pomočjo miške in tipkovnice, priprava dokumenta za izpis in izpisovanje, uporaba vzorčnih dokumentov, tabulatorji in zamiki, označevanje in oštevilčevanje besedila, obrobe in senčenje, kopiranje in brisanje besedila, izdelava tabel, vstavljanje grafičnih predmetov, uporaba posebnih orodij, razveljavitev in uveljavitev ukazov…

Modul AM3: OBDELAVA BESEDIL – WORD nadaljevalni

Na tečaju boste spoznali zahtevnejše prijeme in načine oblikovanja v urejevalniku besedila in s pridobljenim znanjem boste lahko oblikovali in izpisovali bolj zahtevna besedila. Za kvalitetno opravljanje tečaja je potrebno poznavanje osnov računalništva in dela z miško ter vsebine programa Word začetni (modul 3).

Trajanje: 24 pedagoških ur

Vsebina: pregled in ponovitev znanj osnovnega programa, nastavitev programa, prilagoditve orodnih vrstic, menijev in bližnjic, povezave med dokumenti, makri, pravopis in slovar sopomenk, zahtevnejše urejanje in oblikovanje besedila, iskanje in zamenjava besedila, postavljanje in iskanje zaznamkov, izdelava in uporaba slogov, spajanje dokumentov, izdelava nalepk in ovojnic, uporaba in določitev slogov, uporaba in izdelava predlog, kazal, oblikovanje tiskovin in daljših dokumentov s pomočjo uporabe grafičnih elementov (tabele in grafi, slike, umetniško besedilo, vodni tisk), izmenjava podatkov z drugimi programi, prilagajanje Worda lastnim potrebam.

Modul 4: PREGLEDNICE – EXCEL
Za brezposelne osebe program sofinancira Zavod RS za zaposlovanje

Na tečaju boste spoznali načine uporabe preglednic, možnosti opravljanja osnovnih postopkov ustvarjanja, oblikovanja, preračunavanja podatkov v preglednicah in grafikonih z izpisom.
Tečaj je namenjen vsem uporabnikom računalnika, ki morajo poznati možnosti vnašanja, urejanja, oblikovanja in preračunavanja podatkov v tabelah in grafikonih ter kandidatom za opravljanje ECDL izpita modul 4. Za kvalitetno opravljanje tečaja je potrebno poznavanje osnov računalništva in Windows (modul 2).

Trajanje: 16 pedagoških ur

Vsebina: prvi koraki s preglednicami in upravljanje z delovnimi listi, spreminjanje osnovnih nastavitev in delovno okolje, premikanje po preglednici, vnos različnih tipov podatkov in njihovo oblikovanje, izbiranje in označevanje celic, vrstic, stolpcev in podatkov v celicah, razvrščanje in sortiranje podatkov, delo s funkcijami in izgradnja formul, oblikovanje celic, poravnave in obrobe, uporaba grafikonov, priprava za tisk in tiskanje…

Modul AM4: PREGLEDNICE – EXCEL nadaljevalni

Na tečaju boste spoznali poglobljene in širše možnosti obdelave, analize, urejanja, oblikovanja in preračunavanja podatkov s funkcijami v tabelah in grafikonih z osnovami makrov.
Tečaj je namenjen zahtevnejšim uporabnikom in kandidatom za opravljanje naprednega ECDL izpita AM4, zato je potrebno znanje modula M4 – Excel.

Trajanje: 16 pedagoških ur

Vsebina: uporaba več delovnih listov v delovnem zvezku, naprednejše delo s podatki (poimenovanje celic, samooblikovanje, oblikovanje vrednosti po meri, uvoz podatkov iz drugih virov), razvrščanje podatkov in izdelava lastnih seznamov, osnovno in napredno filtriranje, povezava podatkov v Excelu in iz Excela v Word, izdelava in delo s predlogami, delo z grafikoni in diagrami, uporaba funkcij, izdelava vrtilne tabele, izdelava scenarija in poročila iz scenarijev, nadzor in makri, prilagoditve programa Excel.

EXCEL ZA FINANČNIKE

Trajanje: 20 pedagoških ur

Vsebina: nadgradnja osnov Excela, finančne obresti, krediti in rente, amortizacijski načrt, pravilen izračun neto sedanje vrednosti ali interne stopnje donosa, vrednotenje naložb, naložbe v vrednostne papirje, analiza podatkov s pomočjo vrtilnih tabel in drugih orodij, priprava in tiskanje.

Modul 5: PODATKOVNE BAZE – ACCESS

Na tečaju boste spoznali osnove podatkovnih baz z njenim načrtovanjem in izgradnjo, načine pridobitve zahtevanih podatkov iz obstoječe baze in njihovo razvrščanje, izdelavo ustreznega poročila za prikaz zahtevanih podatkov.
Za kvalitetno opravljanje tečaja je potrebno poznavanje operacijskega sistema Windows, Worda in Excela.

Trajanje: 20 pedagoških ur

Vsebina: osnovni koncept podatkovnih baz, namen in praktična uporaba, načrtovanje tabel in vnos podatkov, povezave med tabelami ter lastnosti relacij, poizvedovanje po podatkih, oblikovanje obrazca za vnos in vpogled podatkov, priprava poročila in tiskanje.

Modul AM5: PODATKOVNE BAZE – ACCESS nadaljevalni

Na tečaju boste spoznali poglobljene in širše možnosti obdelave, analize, urejanja in oblikovanja podatkovnih baz, izdelava in razumevanje izdelave zahtevnejših aplikacij iz širšega aspekta.
Za kvalitetno opravljanje tečaja je potrebno poznavanje programa M5 Access – začetni.

Trajanje: 20 pedagoških ur

Vsebina: ponovitev osnovnih pojmov v zbirkah podatkov, tip in vloga podatkov, objekti, dogodki, tabele – zbirke baz, Attach, Import, Export, oblikovanje zahtevnejših struktur, prijazne in parametrične poizvedbe (zahtevnejši relacijski odnosi), obrazci in podobrazci, seznamska okna (List box), kombinirano okno (Combo box), določanje skupinskih vrednosti (Option group, uporaba gumbov (Button), poročila (Report Wizard), poročila s skritimi vrednostmi in s skupinami, izdelava makra, uvoz in izvoz podatkov v različnih formatih..

Modul 6: PREDSTAVITVE – POWERPOINT

Na tečaju boste spoznali osnovna opravila za ustvarjanje, oblikovanje, in pripravo predstavitve v različne namene, načine priprave predstavitve za različno občinstvo in situacije ter uporabo osnovnih postopkov pri uporabi grafike in diagramov v povezavi s predstavitvenimi učinki.
Za kvalitetno opravljanje tečaja je priporočeno znanje osnov računalništva, operacijskega sistema Window, Worda in začetnega Excela.

Trajanje: 12 pedagoških ur

Vsebina: prvi koraki, spreminjanje osnovnih nastavitev, izdelava preproste elektronske predstavitve, vnos in oblikovanje vsebine, vstavljanje slik in grafikonov, oblikovanje predstavitve, risanje predmetov, okvirčki z besedilom in diagrami, uporaba animacij, priprava izpisov in tiskanje, učinki in prehodi med diapozitivi, distribucija elektronske predstavitve.

Modul AM6: PREDSTAVITVE – POWERPOINT nadaljevalni

Na tečaju boste spoznali metode za pripravo na izvedbo predstavitve za različne tipe občinstva in situacije, napredna opravila za ustvarjanje, oblikovanje in pripravo predstavitve v različne namene, uporabo naprednih postopkov pri uporabi grafike in diagramov v povezavi s predstavitvenimi učinki, obdelavo slik, grafikonov in vključevanje multimedije, hiperpovezav ter makrojev.

Za kvalitetno opravljanje tečaja je priporočeno znanje začetnega tečaja PowerPoint.

Trajanje: 12 pedagoških ur

Vsebina: ponovitev osnovnih pojmov, prilagajanje predstavitve in upoštevanje dejavnikov pri izvedbi, oblikovanje celotne predstavitve z uporabo multimedijske tehnologije, spletne predstavitve, povezave in oblike predstavitev za objavo, vključevanje animacij in 3D učinkov, oblikovanje objekotv, tabel, video posnetkov, grafov in posebnih učinkov, izdelava hiperpovezav in delo z makroji, uvoz in izvoz predstavitve, prilagoditev predstavitve.

Modul 7: INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE – INTERNET IN ELEKTRONSKA POŠTA
Za brezposelne osebe program sofinancira Zavod RS za zaposlovanje

Na tečaju boste spoznali osnovna pravila o delu na Internetu, osnovne načine iskanja informacij z izpisom na papir, ostale možnosti interneta in uporabo programa za delo z elektronsko pošto z vsemi načini pošiljanja in prejemanja.
Za kvalitetno opravljanje tečaja je priporočeno poznavanje osnovnega operacijskega sistema Windows.

Trajanje: 12 pedagoških ur

Vsebina: osnovni pojmi Internetnega omrežja in njegove storitve, prvi koraki pri delu z Internetom, osnovne nastavitve, uporaba svetovnega spleta in omrežij, uporaba iskalnikom, kopiranje, shranjevanje in prenos spletnih strani, zaznamki, uporaba elektronske pošte, pošiljanje in branje sporočil, pošiljanje datotek v priponki, urejanje imenika in poštnih map.

AUTOCAD – osnovni

Trajanje: 20 pedagoških ur

Vsebina: osnove programa AutoCAD, izdelava enostavnih ravninskih objektov in uporaba orodij za urejanje, natančna in eonstavna priprava za tisk…

AUTOCAD – nadaljevalni

Trajanje: 20 pedagoških ur

Vsebina: naučili se boste naprednejše organizacije in uporabe blokov (Xref, bloki z atributi, In-Place Edit…), risalne ravnine, kotiranje, šifriranje, knjižnica elementov in zunanji bloki, izrisi in izpisovanje na papir, delo z rastri, popravljanje risb in črtovja, pogledi na risbo, splošne nastavitve AutoCAD-a.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.