Na podlagi javnega razpisa je Ljudski univerzi Kočevje s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje priznana usposobljenost in sposobnost za izvedbo, ki je pogoj, da je program za napotene brezposlene osebe BRAZPLAČEN.

Vsi vozniki viličarjev morajo biti usposobljeni za svoje delo, saj prevzemajo odgovornost za svoje delo. Tečaj je namenjen vsem, ki želijo uporabljati viličarje oziroma tistim, ki to delo že opravljajo, vendar nimajo ustreznega potrdila.

Po uspešno opravljenih izpitih prejmete izkaznico in potrdilo o usposobljenosti za samostojno delo z viličarjem.

Trajanje:  52pedagoških ur (41 ur teorije, 10 ur praktične vožnje)

Pogoji za vpis:

  • končana osnovna šola,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • zdravniško potrdilo o sposobnosti za to delo.

Vsebina:

  • opis in vzdrževanje viličarjev,
  • varno delo z viličarjem,
  • CPP in notranji transport,
  • zdravstveno varstvo in prva pomoč,
  • praktično usposabljanje.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.