Tečaj Excel osnovna raven

Vabljeni k vpisu v program Excel na osnovni ravni v obsegu 40 andragoških ur s pričetkom v četrtek, 4.4.2019.

Program se bo izvajal v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. Program je namenjen zaposlenim in brezposelnim udeležencev. Vključiti se ne morejo osebe, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Prednost pri vpisu imajo udeleženci starejši od 45 let in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Namen tečaja je izboljšati računalniško in digitalno kompetenco udeležencev, jih usposobiti za uporabo računalniškega programa Excel za delo s podatki, zlasti za potrebe iskanja dela in digitalnega izpopolnjevanja zaposlenih na svojih delovnih mestih in življenja v sodobni IKT družbi nasploh. Računalniški program Excel je poln uporabnih funkcij in orodij, hkrati pa skriva veliko trikov in poznavanje le-teh lahko močno olajša delo.

Tematski sklopi:
1. Uvod v Excel
2. Preglednice – delo s celicami in upravljanje delovnih listov
3. Podatki – formule in funkcije ter delo s podatki
4. Oblikovanje – oblikovanje podatkov in celic
5. Grafikoni – predstavitev podatkov z grafikoni
6. Seznami – priprava urejenih seznamov
7. Izpisi – priprava izpisov

Program je brezplačen, saj ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Urnik_Excel osnovni_19.3.2019

 

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022.