Z učenci 8. razredov, OŠ dr. Antona Debeljaka se je izpeljala delavnica “Talent center mladih”. Interaktivna delavnica je potekala v zoom okolju, kjer so imeli učenci možnost spoznavanja poklicev in raziskovanja svojih spretnosti po metodi načina dela v sobi pobega – Escape room. Učenci so interaktivno sodelovali z odgovori na vprašanja ob pripomočku polls in chat. Pri delu v skupinah so sodelovali v sobah, kjer so morali v določenem časovnem obdobju (55 minut) odkriti skrivno geslo. Po delu v skupinah so prepoznali svoje talente in spretnosti, ki jih v življenju potrebujemo. Delavnica je vključevala tudi samostojno gradivo za delo od doma.

Več o poteku delavnice na daljavo in njihovih mnenj o tem, si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko, na kateri je povezava do glasila Občine Loški Potok – Odmevi 1 (str. 19).