Svetovalke in strokovne sodelavke Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK in LUK

Svetovanje zaposlenim dostopno še naprej znotraj Svetovalnega središča Kočevje

Ljudska univerza Kočevje je bila 5 let aktivna v partnerstvu s poslovodečim partnerjem ZIK Črnomelj pri pri projektu Svetovanje od 2016 do 2022, Pokolpje – SVETOVALNO SREDIŠČE POKOLPJE. Zadnjih pet let smo v svetovalno dejavnost in v različne programe izobraževanja vključevali zaposlene na področju Kočevske. Vse za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc ter za boljšo konkurenčnost v gospodarstvu. Projekt se zaključuje z marcem 2022, kar pa ne pomeni prenehanja svetovanja zaposlenim, saj se bo odslej ta dejavnost za zaposlene izvajala v Svetovalnem središču Kočevje v okviru javne službe.

Nekaj ključnih in zanimivih podatkov o svetovalnih obravanavah in svetovancih:

  • v svetovanje na področju Pokolpja se vključilo 748 zaposlenih svetovancev, od tega kar 45 % moških.
  • udeleženci so potrebovali svetovanje za vključitev v različne programe za dvig izobrazbene ravni, izobraževalne programe za potrebe dela in osebnostne rasti ter pridobitve novega poklica v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
  • najočitnejši poudarek je bil na svetovanju s področja učenja slovenščine in opravljanju izpita iz slovenščine na vstopni in osnovni ravni.

Na zaključni konferenci projekta, ki je potekala v Črnomlju so bili predstavljeni doseženi projektni rezultati in opravljene aktivnosti.

Uvodni del programa je bil namenjen predavanju psihologinje na temo ustvarjanje kulture učenja v delovnih organizacijah, v drugem delu pa so predstavile svoje delo svetovalke iz ZIK-a Črnomelj in Ljudske univerze Kočevje. Svojo izkušnjo s svetovanjem sta delila udeleženka, ki si je pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo romska pomočnica in se vpisala naprej v visoko šolo s področja predšolske vzgoje in svetovanec, ki se je učil slovenščine, španščine ter sodeloval v postopku vrednotenja svojih kompetenc.

Zaključne konference so se udeležili tudi predstavniki delodajalcev, kot primer dobrega sodelovanja med gospodarstvom in izobraževanjem odraslih ter izobraževanjem zaposlenih v njihovem podjetju. Strokovno področje svetovanja odraslim razvija Andragoški center Slovenije (ACS), zato je na konferenci o prihodnosti svetovanja odraslim spregovorila tudi vodja Središča za svetovanje in vrednotenje na ACS.

Svetovanje odraslim, ki ga na Kočevskem izvaja Ljudska univerza Kočevje, je dostopno vsem odraslim, ki se želijo učiti, nadgraditi svoje znanje ali se podajajo na novo karierno pot. Izkušene svetovalke Svetovalnega središča, Maja, Melita, Sonja, Jerneja, vas pričakujejo. Zagotovo bomo našli skupno rešitev za vaš karierni razvoj!

Svetovalno središče Pokolpje je brezplačno in financirano iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/svetovanje-zaposlenim-dostopno-se-naprej/

Posted in Aktualno, Svetovanje zaposlenim.