Svetovanje za odrasle 2015

V sodelovanju z RIC Novo mesto, ki je vključen v projekt svetovanje za odrasle vam do 31. 10. 2015 nudimo brezplačno storitev svetovanja.
Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter EU znotraj evropskega socialnega sklada.

Kako vam lahko pomagamo:
Svetovalka z vami opravinajmanj dva svetovalna razgovora in skupaj z vami pripravisvetovalni načrt (v katerem se na podlagi ugotovljenih interesov in z vključitvijo v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, opredeli vaše zaposlitvene, izobraževalne cilje) ter vas spremlja na poti do realizacije zadanih ciljev. 

Koristi, ki jih lahko imate:

  • informacije o možnostih izobraževanja in učenja ter zaposlitve v regiji in s tem višjo motivacijo za nadaljnje aktivnosti,
  • bolj jasen cilj (kaj si želite na osebnem, poklicnem nivoju), mnenje (potrdilo) o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, računalništva, učenja učenja, načrtovanja kariere …), ki vam lahko pomaga pri iskanju zaposlitve ali napredovanju na delovnem mestu podporo pri realizaciji vaših zadanih ciljev (vključitev v formalno izobraževanje, pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo, vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja, zaposlitev).

Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje v okviru projekta, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

  • zaposleni, stari 45 let in več,
  • brezposelni, stari 50 let in več,
  • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci.

Svetovanje poteka osebno, v prostorih Ljudske univerze Kočevje (TZO 30, Kočevje). Vabimo vas, da nas pokličete (01 8938 270) ali nam pišete (melita.orazem@lu-kocevje.si) in se dogovorite za srečanje z usposobljeno svetovalko.

Posted in Aktualno, Svetovanje nezaposlenim.

Dodaj odgovor