V četrtek, 25.10.2019 smo sodelovali na strokovnem dogodku v okviru tematike Svetovanje za zaposlene, ki predstavlja pomemben delež v svetovalni dejavnosti izobraževanja odraslih. Aktivne razprave in predlogi so potekali v štirih delovnih skupinah, kjer smo obravnavali: partnerstvo s kadrovskimi službami, terensko delo in promocija, rezultati in učinki svetovanja ter o vidikih kakovosti s poudarkom na kakovosti svetovalnega procesa. Oblikovale so se konkretne ideje in predlogi za izboljšanje postopkov svetovalnih procesov in svetovanja v novih finančnih perspektivah do 2030. Še naprej bomo iskali inovativne pristope za odpiranje svetovalnih poti za zaposlene in brezposelne in krepili sodelovanje z regionalnimi kadrovskimi zvezami, gospodarskimi institucijami in sindikati.

Tudi Svetovalno središče Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje  je del svetovalne mreže v Sloveniji. Nudimo strokovno podporo pri kariernih odločitvah posameznika, zato dobrodošli.

Zapisala: Maja Rupnik