Svetovalec za kakovost

Razvoj kakovosti je pomemben dejavnik za razvoj izobraževanja odraslih, saj uvaja sistematičen pristop k dvigu ponudbe in ohranjanju statusa naše organizacije. Izpeljava aktivnosti, ki zvišujejo raven kakovosti izobraževanja odraslih je stalen proces, ki ga kontinuirano vzdržujemo.

V letu 2006 smo na naši ustanovi pričeli z izvajanjem projekta SVETOVALEC ZA KAKOVOST, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Projekt se je zaključil v mesecu septembru 2007. Je nadaljevanje zaključenega projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), v katerega je bila naša ustanova vključena dve leti in ga tudi uspešno zaključila. Z omenjenima projektoma skrbi naša ustanova za razvoj kakovosti v izobraževanju.

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v proces uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oziroma svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji. Tesno sodeluje s skupino za kakovost, ki je njegov “podporni steber” in po dogovoru v skupini za kakovost svetovalec izpolnjuje dogovorjene aktivnosti.

Vloga svetovalca je spodbujati, svetovati, opozarjati na kakovost v izobraževalni organizaciji, ni pa svetovalec odgovoren za kakovost v izobraževalni organizaciji. Svetovalec sodeluje z vodstvom izobraževalne ustanove, s strokovnimi sodelavci, z učitelji, s socialnimi partnerji, ipd.

 

Poročila:

Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2013/14
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2012/13
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2011/12
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2010/11
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2009/10
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2008/09
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2007/08
Poročilo o delu na projektu Svetovalci za kakovost – 2006
Samoevalvacijsko poročilo 2006/07
Samoevalvacijsko poročilo 2005/06

Analize:

Analiza uspešnosti na POM (2002-2005)
Analiza vprašalnika za udeležence – ANGLEŠČINA
Analiza vprašalnika za udeležence – NPK SOCIALNI/A OSKRBOVALEC/KA
Analiza vprašalnika za udeležence brezplačnega tečaja RAČUNALNIŠKA PISMENOST
Analiza vprašalnika za udeležence – Partnerstva SSV (vnuki)
Analiza vprašalnika za udeležence – Partnerstva SSV (stari starši)
Analiza vprašalnika za udeležence –  Partnerstva ZK
Analiza vprašalnika za udeležence – UŽU IZZIVI PODEŽELJA
Analiza vprašalnika za multiplikatorje – UNIP

 

Načrti:

Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2015/16
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2014/15
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2013/14
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2012/13
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2011/12
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2010/11
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2009/10
Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2008/09

 

Vprašalniki:

Vprašalnik za udeležence brezplačnega tečaja Angleškega jezika
Vprašalnik za udeležence NPK socialni/a oskrbovalec/a
Vprašalnik za udeležence na nivoju organizacija
Vprašalnik za udeležence na nivoju predmeta
Vprašalnik za udeležence na nivoju programa
Vprašalnik za udeležence brezplačnega tečaja RAČUNALNIŠKA PISMENOST

 

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor