Razvoj kakovosti je pomemben dejavnik za razvoj izobraževanja odraslih, saj uvaja sistematičen pristop k dvigu ponudbe in ohranjanju statusa naše organizacije. Izpeljava aktivnosti, ki zvišujejo raven kakovosti izobraževanja odraslih je stalen proces, ki ga kontinuirano vzdržujemo.

V letu 2006 smo na naši ustanovi pričeli z izvajanjem projekta SVETOVALEC ZA KAKOVOST, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Projekt se je zaključil v mesecu septembru 2007. Je nadaljevanje zaključenega projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), v katerega je bila naša ustanova vključena dve leti in ga tudi uspešno zaključila. Z omenjenima projektoma skrbi naša ustanova za razvoj kakovosti v izobraževanju.

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v proces uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oziroma svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji. Tesno sodeluje s skupino za kakovost, ki je njegov “podporni steber” in po dogovoru v skupini za kakovost svetovalec izpolnjuje dogovorjene aktivnosti.

Vloga svetovalca je spodbujati, svetovati, opozarjati na kakovost v izobraževalni organizaciji, ni pa svetovalec odgovoren za kakovost v izobraževalni organizaciji. Svetovalec sodeluje z vodstvom izobraževalne ustanove, s strokovnimi sodelavci, z učitelji, s socialnimi partnerji, ipd.