Suzana je primer dobre prakse

Ljudska univerza Kočevje je partner v projektu Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih 2016–2022, v okviru katerega poteka brezplačna storitev svetovanja zaposlenim osebam. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Svetovanci lahko pridobijo informacije o možnostih izobraževanja in učenja v regiji in s tem višjo motivacijo za nadaljnje aktivnosti, bolj jasen cilj (kaj si želijo na osebnem, poklicnem nivoju), pomoč pri vrednotenju neformalno pridobljenih znanj in podporo pri realizaciji zadanih ciljev.

V postopek svetovanja se je vključila tudi Suzana Grm, ki je na Ljudski univerzi preko javnih del v pomoč pri socializaciji Romov. Poleg tega, da pogosto obiskuje romska naselja, da bi se čim bolj približala potencialnim udeležencem raznih izobraževalnih programov za Rome, veliko dela tudi v pisarni, za računalnikom. Da bi si olajšala to delo, se je po nasvetu svetovalke udeležila 60-urnega programa Računalniška pismenost za odrasle (RPO), ki je spomladi letos potekal v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019. Program je uspešno zaključila in pridobljena znanja oziroma veščine tudi redno uporablja. Skupaj z ostalimi zaposlenimi na Ljudski univerzi, se je udeležila tudi delavnice za izboljšanje komunikacije na delovnem mestu.

Suzana je primer dobre prakse, je Rominja, ki je pri svojih dobrih štiridesetih letih prvič zaposlena in se pri svojem delu dobro znajde. Prilagoditi se zna tako pripadnikom romske skupnosti, kot potrebam delovnega mesta. Ob dejstvu, da se vsakodnevno srečuje z raznimi barierami, ki jih je primorana premostiti, predstavlja most med romsko skupnostjo in izobraževalno ustanovo na kočevskem.

Melita Oražem

Posted in Aktualno, Svetovanje zaposlenim.