Stroški izobraževanja

Šolnine v izobraževalnih programih so določene s cenikom Ljudske univerze Kočevje in jih je mogoče poravnati v enkratnem znesku ali obročno. Natančne informacije dobite v tajništvu Ljudske univerze Kočevje in pri organizatorjih izobraževanja odraslih.

Udeležencem formalnega srednješolskega izobraževanj ki izpolnjujejo pogoje (so samoplačniki, državljani Republike Slovenije, izpolnjujejo starostne kriterije,…) bomo pomagali pri pridobivanju sredstev iz Evropšskega socialnega sklada.

Več informacij o povračilu šolnin si lahko preberete na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor