Strojni tehnik

OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program STROJNI TEHNIK, PTI:
Modul – AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA
Modul – DELOVANJE KRMILNIH IN ELEKTRIČNIH KOMPONENT
Modul – ENERGETSKI SISTEMI
Modul – LASTNOSTI MATERIALOV, PRIMARNO OBLIKOVANJE IN PREOBLIKOVANJ
Modul – NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ
Modul – NAČRTOVANJE PROIZVODNIH PROCESOV V STROJNIŠTVU
Modul – NAČRTOVANJE STAVBNIH INŠTALACIJ
Modul – OBDELAVA GRADIV
Modul – ORODJA IN NAPRAVE ZA MNOŽIČNO PROIZVODNJO
Modul – POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA
Modul – PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE V STROJNIŠTVU
Modul – PROSTORSKO MODELIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
Modul – RAČUNALNIŠKO PODPRTE TEHNOLOGIJE
Modul – SPAJANJE GRADIV IN TOPLOTNA OBDELAVA
Modul – TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program STROJNI TEHNIK, PTI:
Modul – AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA
Modul – DELOVANJE KRMILNIH IN ELEKTRIČNIH KOMPONENT
Modul – ENERGETSKI SISTEMI
Modul – LASTNOSTI MATERIALOV, PRIMARNO OBLIKOVANJE IN PREOBLIKOVANJ
Modul – NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ
Modul – NAČRTOVANJE PROIZVODNIH PROCESOV V STROJNIŠTVU
Modul – NAČRTOVANJE STAVBNIH INŠTALACIJ
Modul – OBDELAVA GRADIV
Modul – ORODJA IN NAPRAVE ZA MNOŽIČNO PROIZVODNJO
Modul – POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA
Modul – PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE V STROJNIŠTVU
Modul – PROSTORSKO MODELIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
Modul – RAČUNALNIŠKO PODPRTE TEHNOLOGIJE
Modul – SPAJANJE GRADIV IN TOPLOTNA OBDELAVA
Modul – TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

Posted in Aktualno, Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO).

Dodaj odgovor