Kako pa pridobiti nova znanja in kje? Pomoč pri prvem koraku v osebni ali poklicni karieri smo izkušene svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje.

V septembru vsako leto poseben prostor namenimo  tudi Svetovalnemu središče Pokolpje. V času od 23. do 28. septembra so bile v ta namen izvedene različne aktivnosti in karierni dogodki v JV regiji Slovenije. Na Kočevskem smo izvedli brezplačno aktivnost za odrasle na temo Zdrava komunikacija v medosebnih odnosih, ki jo je vodila izkustvena Nena Dautanac. Ali znamo zdravo komunicirati? Z zdravo komunikacijo bi bilo okolje lepše in zdravo. Svoje programske načrte za novo šolsko leto pa smo delili na Mestni ploščadi Kočevje na Stojnici znanja. Stojnico je bogatilo Kolo sreče. Za vključitev v Svetovalno središče pa ne potrebujete sreče. Potrebujete življenjski cilj in odločitev, da ta cilj dosežete. Brezplačno pomagamo pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitve, usmerjamo glede na zaposlitvene cilje in interese posameznika ter nudimo podporo pri učenju in izobraževanju. Dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih so dostopne vsem ciljnim skupinam odraslih. Tako brezposelnim, ki bi se radi zaposlili, in tistim, ki svojo poklicno pot šele začenjajo in iščejo nove priložnosti na poklicnem področju. Z vključitvijo v Svetovalno središče in v bogato ponudbo izobraževalnih programov za tujce, pišejo nove, bogatejše zgodbe.

Kaj konkretno je odraslim na voljo?

  • Pomoč pri pripravi CV-jev in motivacijskih pisem za delodajalce;
  • Informiranje o možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc;
  • Pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj, že pridobljenih na delovnem mestu ali doma;
  • Pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta in zbirne mape dosežkov (portfolija);
  • Informiranje o možnostih financiranja izobraževanja, usposabljanja;
  • Pomoč in spodbuda pri odločitvi za izobraževanja ali pridobitve kvalifikacije.

Na Ljudski univerzi Kočevje ves čas iščemo inovativne pristope, saj želimo odrasle spodbuditi k še večji skrbi za lastno konkurenčnost na trgu delovne sile. Ne pozabite, da so za vsakega vrata Svetovalnega središča Pokolpje odprta. Odločitev je vaša.

Svetovalke: Maja Rupnik, Melita Oražem, Urša Brinovec