Status in varstvo belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) v Sloveniji

Vabimo vas k branju zanimivega preglednega članka o belohrbtem detlu v Sloveniji (eni od tarčnih vrst projekta LIFE Kočevsko), ki sta ga v glasilu Acrocephalus – glasilu Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (letnik 36, številka 164/165) objavila Katarina Denac in Tomaž Mihelič.

Članek z naslovom Status in varstvo belohrbtega detla Dendrocopos leucotos v Sloveniji se nahaja v glasilu na straneh 5 – 20.

Najdete ga na povezavi http://cdn.ptice.si/ptice/2014/wp-content/uploads/2014/03/DOPPS_Acrocephalus_164-165.pdf

Prijetno branje v teh zimskih dneh vam želimo!

Novico s privoljenjem avtorjev članka pripravili: Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.