Srečanje na Rogu

V sklopu tradicionalnega Srečanja na Rogu, ki ga v okviru Tedna gozdov 2018 organizira Zavod za gozdove Slovenije, smo v četrtek 31. maja izvedli predstavitev rezultatov projekta LIFE Kočevsko. Preko 20 udeležencev dogodka se je po roškem grebenu povzpelo na vrh Velikega roga in si ob poti ogledalo nekaj izvedenih projektnih ukrepov: izločitev ekocelic, obročkanje pomlajencev ter obročkanje drogovnjakov.

Novico pripravil Denis Žitnik, ZRSVN

Foto: Denis Žitnik

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.