SPOZNAVANJE ZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI DOMAČEGA IN SLOVENSKEGA OKOLJA

Pod vodstvom mentorja so udeleženci raziskovali različne tematike, kot so o prehrani na kočevskem, Kočevski rog skozi zgodovino ter zajeli glavne učne terenske točke, katere bodo obiskali na strokovni ekskurziji.

Posted in Aktualno, Univerza za tretje življenjsko obdobje.