Spoznavanje zgodovinskih znamenitosti domačega in slovenskega okolja

Zelo dobro obiskan krožek je že stalnica, ki deluje pod okriljem mentorja Mihaela Petroviča, ml.. Kako da ne?! Poznavanje domačega kraja z vsemi znamenitostmi in lepotami je prednost vsakega občana, da pozna v kakšnem okolju živi in deluje.

Posted in Aktualno, Univerza za tretje življenjsko obdobje.