Hitro spreminjajoče se gospodarstvo in družba zahtevata različne kompetence in temeljita na razvoju spretnosti odraslih. Glede na prioritete družbe se kaže potreba po bolj celostni obravnavi posameznikovih potreb, povezanih z delom, izobraževanjem, razvojem kariere in zboljšanjem kakovosti življenja.

Temu sledimo na Ljudski univerzi Kočevje, saj smo postali uradna lokalna točka za reševanje in interpretacijo Spletnega Vprašalnika Ocenjevanja Spretnosti – SVOS. SVOS je standardiziran inštrument, ki omogoča takojšnje, veljavne in zanesljive rezultate posameznikovih spretnosti, potrebnih za življenje in delo. Je slovenska različica Education & Skills Online assessment, ki je pobuda OECD in Evropske komisije, na podlagi raziskave PIAAC po 2013.

Komu je SVOS namenjen?

Vsem odraslim, ki želijo oceniti svoje bralne komponente, besedilne spretnosti, matematične spretnosti in spretnost reševanja problemov v tehnološko bogatem okolju. Vprašalnik ocenjuje tudi poklicne interese in namere ter subjektivno oceno zdravja in osebne blaginje. Namenjen je vsem odraslim, ki se želijo vključiti v izobraževanje ali usposabljanje, ali želijo zgolj preveriti svoje spretnosti.

SVOS je inštrument za načrtovanje razvoja in kariere. Je učinkovito orodje za številne ustanove in službe, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov. Omogoča rezultate na ravni posameznika, ki so primerljivi z nacionalnimi in mednarodnimi dosežki.

Zakaj je SVOS primeren za gospodarstvo? Je  inštrument, ki omogoča ugotavljanje in merjenje vrzeli zaposlenih v temeljnih  kompetencah, ki so težje merljive.

Na osnovi rezultatov je možno dolgoročnejše napovedovanje potreb po kadrih in natančnejše prilagajanje potrebam konkretnega posameznika.

Pomembno vlogo pri interpretaciji rezultatov odigra poglobljen svetovalni razgovor s svetovalko Svetovalnega središča Pokolpje. Ob pogovoru zagotovo s posameznikom najdeta ustrezne načine za nadgradnjo kompetenc, ki jih posameznik potrebuje za karierni razvoj.

Spoznaj svoje spretnosti in zaglej svoje priložnosti! Reši SVOS! Brezplačno.

Piši nam: maja.rupnik@lu-kocevje.si, ursa.brinovec@lu-kocevje.si, sonja.hribar@lu-kocevje.si.

 

Zapisala: Maja Rupnik