Temeljna lastnost vsakega človeka je radovednost. Potrebe po znanjih in vedenju izhajajo iz skupnosti oziroma kraja. Predstavili smo spomladanske študijske krožke, ki delujejo v okvirju Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje, kjer delimo mnenje z vami, da je vseživljenjsko učenje trajnostno za učečo se družbo. 🙂