Splošno neformalno izobraževanje odraslih 2012-2014

Ljudska univerza Kočevje je bila na Javnem razpisu za PROGRAME SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH od 2012 do 2014 zelo uspešna. V obdobju od 2012 do 2014 bomo izvedli deset različnih programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, katerih namen je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslih za dejavno vključevanje v življenje in delo.

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012 – 2014 na Ljudski univerzi Kočevje:

 Terminski načrt izvedbe

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

INFORMACIJE

Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Medijski prispevki