Sožitje

Projekt Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove
Projekt Očuvajmo zajedno život i bogatstvo prirode za buduće generacije
Akronim projekta: SOŽITJE

Vse pomembne informacije o Operativnem programu IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 si lahko ogledate tudi na spletni strani www.si-hr.eu.

Več informacij o aktivnostih in dogodkih v okviru projekta Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje
rodove – SOŽITJE si lahko ogledate na spletni strani ipa-sozitje.si

Projektni partnerji /Projektni partneri

– Ljudska univerza Kočevje – vodilni partner/vodeči partner
– Zavod za gozdove Slovenije – partner
– Nacionalni park Risnjak – partner
– Javna ustanova Priroda – partner