SORO – Sodelovanje za zdravje Romov

­

Na Ljudski univerzi Kočevje smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za izvedbo projekta Sodelovanje za zdravje Romov z akronimom SORO. Z izvajanjem projekta smo pričeli 27. 2. 2015, zaključili pa ga bomo 30. 4. 2016. Kot nosilec projekta smo k sodelovanju povabili sedem projektnih partnerjev, ki bodo nosilci posameznih delovnih sklopov. Naši pridruženi partnerji so Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Občina Kočevje, Mestna občina Novo mesto, Zdravstveni dom Kočevje, Zdravstveni dom Novo mesto, Romsko društvo Romano Veseli in norveški partner iz države donatorice Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse.

V jugovzhodni Sloveniji, natančneje v Občini Kočevje in Mestni občini Novo mesto, živi približno 1440 Romov, ki predstavljajo skupino prebivalstva s povečanim tveganjem za zdravje. Na njihov slabši zdravstveni položaj vplivajo obstoječe socialne in ekonomske okoliščine, kot so neustrezno bivalno okolje, slabe socialne mreže, neizobraženost in brezposelnost Romov, ključni pa so tudi dejavniki, povezani z zdravim življenjskim slogom prebivalcev. Večina romske populacije namreč živi v neprimernih življenjskih razmerah, s čimer so povezani neustrezna higiena, slaba prehrana, kajenje, uživanje drog in telesna neaktivnost. Slednji so dejavniki, ki neposredno zvišujejo izpostavljenost tveganja za njihovo zdravje. Poleg omejenega dostopa do zdravstvenega varstva se je kot težava, s katero se spopadajo Romi, izkazala tudi neučinkovita komunikacija s strokovnim osebjem, prav tako pa stopnjo njihove zdravstvene ogroženosti povečujeta slabo prepoznavanje bolezenskih znakov in posledično nizka uporaba preventivnih storitev med romsko populacijo.

S projektom Sodelovanje za zdravje Romov bomo z razvojem in testiranjem programov za ranljive skupine Romov prispevali k zmanjševanju razlik v zdravju med romsko in splošno populacijo. Ti programi so:

 • Usposabljanje za zdravstvene delavce in strokovno javnost;
 • Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja;
 • Zdravju koristna živila;
 • Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok;
 • Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti.

Z razvojem preventivnih programov se bo romska populacija na področju Občine Kočevje in Mestne občine Novo mesto seznanila o dejavnikih tveganja zdravja in se aktivno vključevala v preventivne oblike zdravstvenega varstva. V sklopu projekta bomo razvili tudi program zdravniške oskrbe na terenu v romskih naseljih, s čimer bomo Romom ponudili dostopnejše zdravstvene storitve in preventivne dejavnosti. S projektom želimo izboljšati tudi komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z Romi, in uskladiti ter povečati medinstitucionalno sodelovanje.

Glavna cilja projekta sta med drugim tudi umestitev financiranja mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v sistem javnega financiranja in trajnost dela romskega koordinatorja.

V sklopu projekta bomo poleg programov in razvoja mobilne zdravstvene službe izvajali tudi promocijsko kampanjo za osveščanje Romov o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. V okviru te kampanje bomo izvedli dejavnosti, kot so:

 • ureditev in obdelava zelenjavnega vrta v romskem naselju;
 • obisk in sodelovanje na tržnici;
 • delitev zobnih ščetk romskim otrokom in njihovim staršem;
 • organiziran pohod v naravo oziroma gozd;
 • organizacija vegetarijanskega piknika;
 • delitev jabolk po romskih naseljih;
 • organizacija nogometnega turnirja.

LOGO

INFORMACIJE

Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.zdravje-romov.si

PARTNERJI

Novice

Poleg gibanja šteje tudi teoretično znanje

Objavil |8. 3. 2016|

V sklopu programa Širjenje zdravega načina življenja projekta SORO fantje poleg fizične pripravljenosti usvajajo tudi veliko teoretičnega znanja in drugih kompetenc. Trener Samo Šercer poleg učenja pravil igre nogometa otrokom svetuje tudi na področju športnega obnašanja

Potekalo je 6. srečanje projektne skupine SORO

Objavil |2. 3. 2016|

Včeraj je na Ljudski univerzi Kočevje potekalo šesto srečanje projektne skupine SORO. Na začetku smo uspešno izvedli fokusno skupino, s katero želimo ovrednotiti kvaliteto sodelovanja med partnerskimi organizacijami in med različnimi sektorji, ki nastopajo v

Z gibanjem do zdravja!

Objavil |25. 2. 2016|

V sklopu programa Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti med Romi smo v mesecu novembru pričeli z izvajanjem 25-urnega tečaja nogometa za dečke. S programom želimo nagovoriti romsko skupnost k prevzemanju zdravih življenjskih

Kako lahko rešimo življenje?

Objavil |29. 1. 2016|

Kako pravilno nuditi prvo pomoč ponesrečencu ob zastoju srca, utopitvi, zadušitvi in v drugih primerih, je skupino mladih v sklopu  projekta SORO podrobneje seznanil vodja reševalne službe, Primož Velikonja. Predavanje je potekalo na Ljudski univerzi

Potekalo je peto srečanje projektne skupine

Objavil |7. 12. 2015|

1. in 2. decembra je v Kočevju in Novem mestu potekalo peto srečanje projektne skupine, sestanka pa sta se udeležila tudi predstavnika norveške partnerske organizacije LLP. Partnerski sestanek je potekal na Ljudski univerzi Kočevje, nato

V četrtek je v romskem naselju Željne prekipevalo od zdravja

Objavil |16. 11. 2015|

Projektna ekipa SORO je že zgodaj zjutraj odšla v romsko naselje, kjer smo skupaj z romsko skupnostjo začeli pripravljati vse potrebno za izvedbo vegetarijanskega piknika in pohoda v naravo. Najprej smo naredili obložene kruhke s