Na Ljudski univerzi Kočevje smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za izvedbo projekta Sodelovanje za zdravje Romov z akronimom SORO. Z izvajanjem projekta smo pričeli 27. 2. 2015, zaključili pa ga bomo 30. 4. 2016. Kot nosilec projekta smo k sodelovanju povabili sedem projektnih partnerjev, ki bodo nosilci posameznih delovnih sklopov. Naši pridruženi partnerji so Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Občina Kočevje, Mestna občina Novo mesto, Zdravstveni dom Kočevje, Zdravstveni dom Novo mesto, Romsko društvo Romano Veseli in norveški partner iz države donatorice Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse.

V jugovzhodni Sloveniji, natančneje v Občini Kočevje in Mestni občini Novo mesto, živi približno 1440 Romov, ki predstavljajo skupino prebivalstva s povečanim tveganjem za zdravje. Na njihov slabši zdravstveni položaj vplivajo obstoječe socialne in ekonomske okoliščine, kot so neustrezno bivalno okolje, slabe socialne mreže, neizobraženost in brezposelnost Romov, ključni pa so tudi dejavniki, povezani z zdravim življenjskim slogom prebivalcev. Večina romske populacije namreč živi v neprimernih življenjskih razmerah, s čimer so povezani neustrezna higiena, slaba prehrana, kajenje, uživanje drog in telesna neaktivnost. Slednji so dejavniki, ki neposredno zvišujejo izpostavljenost tveganja za njihovo zdravje. Poleg omejenega dostopa do zdravstvenega varstva se je kot težava, s katero se spopadajo Romi, izkazala tudi neučinkovita komunikacija s strokovnim osebjem, prav tako pa stopnjo njihove zdravstvene ogroženosti povečujeta slabo prepoznavanje bolezenskih znakov in posledično nizka uporaba preventivnih storitev med romsko populacijo.
S projektom Sodelovanje za zdravje Romov bomo z razvojem in testiranjem programov za ranljive skupine Romov prispevali k zmanjševanju razlik v zdravju med romsko in splošno populacijo. Ti programi so:

program Usposabljanje za zdravstvene delavce in strokovno javnost;
program Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja;
program Zdravju koristna živila;
program Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok;
program Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti.

Z razvojem preventivnih programov se bo romska populacija na področju Občine Kočevje in Mestne občine Novo mesto seznanila o dejavnikih tveganja zdravja in se aktivno vključevala v preventivne oblike zdravstvenega varstva. V sklopu projekta bomo razvili tudi program zdravniške oskrbe na terenu v romskih naseljih, s čimer bomo Romom ponudili dostopnejše zdravstvene storitve in preventivne dejavnosti. S projektom želimo izboljšati tudi komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z Romi, in uskladiti ter povečati medinstitucionalno sodelovanje.

Glavna cilja projekta sta med drugim tudi umestitev financiranja mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v sistem javnega financiranja in trajnost dela romskega koordinatorja.
V sklopu projekta bomo poleg programov in razvoja mobilne zdravstvene službe izvajali tudi promocijsko kampanjo za osveščanje Romov o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. V okviru te kampanje bomo izvedli dejavnosti, kot so:

ureditev in obdelava zelenjavnega vrta v romskem naselju (začetek v mesecu marcu 2015);
delitev zobnih ščetk romskim otrokom in njihovim staršem (junij 2015);
obisk in sodelovanje na tržnici (september 2015);
organiziran pohod v naravo oziroma gozd (oktober 2015);
delitev jabolk po romskih naseljih (november 2015);
medijski dogodek; nogometni turnir, v sklopu katerega bomo organizirali vegetarijanski piknik in razne dodatne športne aktivnosti, kot sta biljard in ples (8. april 2016, svetovni dan Romov).

Več informacij o projektu na spletni strani: http://zdravje-romov.si/

 

Romi pridobili certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
Zadnja leta narašča nezaupanje v uradno medicino
Tržnica SORO “Vse za zdravje”,terasa RIC-a Novo mesto
Z LU Kočevje smo bili na kočevski tržnici 
Zdravje je v naših rokah!
DL: Alenka Schweiger-Pavlakovič, otroška zdravnica – Narašča nezaupanje v uradno medicino
Vegetarijanski piknik in pohod v naravo
 

INFORMACIJE
Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si