Sodelovanje šestošolcev OŠ Ob Rinži v projektu Smo to, kar jemo

Današnji otroci odraščajo v informacijski dobi in tehnologija, ki jih obkroža, jim zagotavlja nove možnosti za zabavo, povezanost in komunikacijo. Škoda bi bilo ne izkoristiti teh možnosti, zato smo se z učenci 6. razreda OŠ Ob Rinži v sodelovanju s projektom Zdravko vključili v eTwinning projekt z naslovom Smo to, kar jemo.

eTwinning je skupnost za evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed Evropskih držav ter jim omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij na katerem koli predmetnem področju. Portal je na voljo v 28 jezikih in danes vključuje že več kot 5462 projektov med dvema ali več šolami. Portal nudi učiteljem spletna orodja za iskanje partnerjev, oblikovanje projektov, izmenjavo idej ter dobrih praks in jim omogoča takojšnje sodelovanje s pomočjo številnih posebej za to prilagojenih orodij, dostopnih na platformi eTwinning (vir: https://www.etwinning.net/sl/pub/discover/what_is_etwinning.htm).

Projekt Smo to, kar jemo smo izbrali zato, ker ima podobne cilje kot projekt Zdravko, v katerega je naša šola vključena že drugo šolsko leto: ozaveščati učence o hranilni vrednosti živil, o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane ter o pomembnosti gibanja. Spletni projekt je sestavljen iz treh delov in vključene so še šole iz Italije, Gruzije in Latvije. V prvem delu učenci pridobivajo informacije o hranilnih vrednostih različnih živil, izdelajo prehransko piramido in pripravijo nabor nasvetov za zdrav življenjski slog. V drugem delu si nato z učenci iz drugih šol s pomočjo e-pošte, fotografij in kratkih video posnetkov izmenjujejo prehranske navade in značilne jedi svoje države. V tem delu se učijo tudi o slabih navadah in poudarjajo pomen preživljanja prostega časa v naravi, s prijatelji. V tretjem zaključnem delu se bodo učenci vseh vključenih šol srečali na virtualni zabavi preko programa Skype.

Projekt Zdravko, ki ga ob sofinanciranju Evropske unije izvaja Ljudska univerza Kočevje, je že od pričetka projekta aktiven na spletnem portalu eTwinning. Z vključitvijo učencev v mednarodni projekt pa smo to sodelovanje nadgradili in zgradili temelje za nadaljnje aktivno vključevanje v ostale projekte, ki učencem nudijo krepitev jezikovnih kot tudi ostalih splošnih kompetenc.

recept_kolač s suhim sadjem in medom

recept_kolač s suhim sadjem in medom

Sonja Hribar, koordinatorica projekta Zdravko

Laura Javoršek, mentorica projekta Smo to, kar jemo

 

Posted in Aktualno, Zdravko.