Mesec september je bil za Ljudsko univerzo Kočevje poseben. Poseben zato, ker smo z občani Kočevja praznovali častitljivih 60 let delovanja in skupaj gradili mozaik zgodovine. Poseben zato, ker smo gostili izbrane življenjske motivatorje, Sašo Einsiedler, dr. Sanelo Banović in kot zadnjo prof. dr. Ano Kajnc, priznano pionirko andragogike v slovenskem okolju. Vsem so skupna razmišljanja, da se moramo vsi odrasli spopadati z izzivi prihodnosti. Le-ti zahtevajo pridobitev novih spretnosti in znanj v osebni in poklicni karieri.  Kako pa pridobiti nova znanja in kje? Pomoč pri prvem koraku v osebni ali poklicni karieri smo svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje.

V septembru so »praznovala« posebne dneve vsa slovenska Svetovalna središča, tudi Svetovalno središče Pokolpje. V času od 25. do 27. septembra so bile v ta namen izvedene različne aktivnosti in karierni dogodki v JV regiji Slovenije. Na Kočevskem smo izvedli brezplačne aktivnosti za brezposelne in zaposlene udeležence na temo Dobra samoocena (je ključna) za hitrejšo zaposlitev ter Kako narediti dober prvi vtis na bodočega šefa v prvih minutah. Dober prvi vtis naredimo v prvih minutah razgovora in je ključen za spremembe v karieri. Neslovencem smo namenili posebno pozornost z izvedbo delavnice Beremo in pišemo slovensko. Delavnica, v kateri so bile predvsem prisotne Neslovenke, se je kasneje razširila na večmesečna srečanja v okviru javnoveljavnega programa Usposabljanja za življenjsko uspešnost Beremo in pišemo skupaj.

Brezplačno pomagamo pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitve, usmerjamo glede na zaposlitvene cilje in interese posameznika ter nudimo podporo pri učenju in izobraževanju. Dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih so dostopne vsem ciljnim skupinam odraslih, tako brezposelnim, ki bi se radi zaposlili, in tistim, ki svojo poklicno pot šele začenjajo in iščejo nove priložnosti na poklicnem področju, ter tudi starejšim »penzionistom«, ki želijo širiti svoja obzorja. V zadnjem obdobju je storitve svetovanja na Kočevskem koristilo veliko tuje govorečih državljanov, ki so k nam prišli z delom in stabilnejšim življenjem, takšnih je preko 80. Z vključitvijo v Svetovalno središče in v bogato ponudbo izobraževalnih programov za tujce, pišejo nove, bogatejše zgodbe.  Informativno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih nudimo pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju. V dveh letih je takšno pomoč in podporo poiskalo že 1132 svetovancev, od tega pretežno 80% udeležencev ranljivih skupin (tujegovoreči državljani, starejši nad 45 let z nizko stopnjo izobrazbe, brezposelni). Kaj konkretno je odraslim na voljo?

  • Pomoč pri odkrivanju in izoblikovanju lastnih potreb, interesov in kariernih ciljev;
  • Informiranje o možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc;
  • Pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj, že pridobljenih na delovnem mestu ali doma;
  • Pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta in zbirne mape dosežkov (portfolija);
  • Pomoč pri pripravi CV-jev in motivacijskih pisem za delodajalce;
  • Informiranje o možnostih financiranja izobraževanja, usposabljanja;
  • Pomoč in spodbuda pri odločitvi za izobraževanja ali pridobitve kvalifikacije.

Na Ljudski univerzi Kočevje ves čas iščemo inovativne pristope, saj želimo odrasle spodbuditi k še večji skrbi za lastno konkurenčnost na trgu delovne sile in jim biti čim bolj dostopni. Naša vrata na sedežu so vedno odprta za vse posameznike, ki želijo sami narediti korak v smeri izboljšanja svoje kompetentnosti. Vabljeni torej, da poiščete Svetovalno središče Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje. Ne pozabite: z vsako izkušnjo smo bogatejši!

Zapisala: Maja Rupnik