Skupina za kakovost

Skupina za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami zavoda. Od leta 2005 deluje v različni sestavi.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2011/12:

 • Maja Rupnik – vodja,
 • Melita Oražem – članica,
 • Majda Valda – članica,
 • Milena Petek  – članica,
 • Martina Pleše Porenta – članica,
 • Janez Tanko – član.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2012/13:

 • Maja Rupnik – vodja,
 • Sofija Šabić – članica,
 • Majda Valda – članica,
 • Milena Petek – članica,
 • Martina Pleše Porenta – članica,
 • Janez Tanko – član.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2013/14 in 2014/15: 

 • Maja Rupnik – vodja,
 • Melita Oražem – članica,
 • Sofija Šabić – članica,
 • Jožica Pečnik – članica,
 • Irena Robič – članica.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2015/16: 

 • Maja Rupnik – vodja,
 • Sonja Hribar – članica,
 • Melita Oražem – članica,
 • Sofija Šabić – članica,
 • Jožica Pečnik – članica,
 • Irena Robič – članica.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2016/17: 

 • Maja Rupnik – vodja,
 • Sonja Hribar – članica,
 • Sofija Šabić – članica,
 • Jožica Pečnik – članica,
 • Irena Robič – članica.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2017/18: 

 • Maja Rupnik – vodja,
 • Sonja Hribar – članica,
 • Sofija Šabić – članica,
 • Jožica Pečnik – članica,
 • Irena Robič – članica.

 

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2018/19: 

 • 1. Sonja Hribar (predstavnica strokovnih delavcev),
 • 2. Maja Rupnik (predstavnica strokovnih delavcev),
 • 3. Nikolina Pleše (predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev),
 • 4. Melita Oražem (predstavnica svetovalne dejavnosti),
 • 5. Ljudmila Lovšin (predstavnica udeležencev izobraževanja),
 • 6. Milena Glavač (predstavnica delodajalcev oz. drugih partnerjev organizacije).

 

Srečanja skupine za kakovost so realizirana 2x letno oziroma po potrebi, glede na naloge, ki jih izvaja v določenem obdobju. Člani obravnavajo vprašanja kakovosti, izvajajo samoevalvacijo in oblikujejo ter skrbijo za uresničevanje akcijskega načrta izboljšav. O svojem delu komisija poroča vsaj enkrat letno na seji andragoškega zbora in na seji sveta zavoda, poročila o delu pa objavlja tudi na spletnih straneh in v letnem poročilu.

Skupina vsako leto sprejme akcijski načrt v katerem so podane ključne naloge in smernice za delo, ki ga je komisija izvajala.

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate poročila in akcijske načrte.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor