Škoda po vetrolomu velika, projektna ekipa pričenja s sanacijo posledic

Kot smo že poročali, je Kočevsko sredi decembra doletel vetrolom, ki je razkril številne strehe in zaprl prenekatere ceste, povzročil pa je tudi katastrofalno škodo v gozdovih. Poškodovani so v projekt zajeti sestoji drogovnjakov in pomlajencev (varstvo triprstega in belohrbtega detla), padla drevesa so poškodovala tudi vse do sedaj postavljene prehranjevalne ograje za varstvo divjega petelina in gozdnega jereba. Nič bolje je ni odnesla Orlovo pot v Kočevski Reki, poleti vzpostavljena tematska pot, posvečeno edinemu paru belorepcev, ki na Kočevskem živita zadnjih 30 let. Včeraj, 10. 1. 2018, je potekal krizni sestanek partnerjev projekta LIFE Kočevsko, v katerem smo se dogovorili o poteku sanacije nastale škode.

Projektni partnerji bomo v naslednjih dneh poskrbeli za natančno oceno škode in o njej poročali zunanjemu projektnemu nadzorniku in Evropski komisiji. V primeru, da bomo prejeli pozitiven odgovor na predlog prerazporeditve sredstev, bomo v najkrajšem možnem času pričeli z odpravljanjem škode. Da bi čimprej zagotovili varen obisk Orlove poti, bomo v naslednjih tednih poiskali izvajalca gozdarskih in gradbenih del, ki bo poti odstranili podrta drevesa, na dveh delih pa pot ponovno miniral in utrdil. Projektni sodelavci vse napore usmerjamo v to, da bi dela bila sanacija posledic opravljena v najkrajšem možnem času.

Dostop do poti je sicer trenutno onemogočen zaradi nedokončanih sanacijskih dela na jezu na Reškem jezeru. Obnova jezu je namreč jeseni zastala, s koncem leta pa je izvajalcu poteklo  naravovarstveno soglasje za delo. Investitor, Občina Kočevje, bo v naslednjih dneh vložil vlogo za podaljšanje naravovarstvenega soglasja, dela pa se bodo lahko v primeru ugodno rešene vloge nadaljevala ob primernih vremenskih razmerah in nizkem vodostaju. Ker jez predstavlja vstopno točko v gozdni rezervat Jezero z Orlovo potjo, bo pot zaradi nastale zamude obiskovalcem najverjetneje na voljo šele v pozno spomladanskih oz. zgodnje poletnih dneh.

Kljub temu načrtujemo, da bodo projektne aktivnosti, ki smo jih načrtovali na Orlovi poti, v veliki meri izvedene v skladu s časovnim načrtom projekta. Za zaključene skupine (udeleženci seminarjev iz gozdne pedagogike, naravoslovni dnevi) bomo po dogovoru z udeleženci organizirali prevoz s čolni, ali pa se bomo dogovorili za nadomestno lokacijo izvedbe izobraževanj.

Vljudno prosimo, da za več informacij v zvezi z Orlovo potjo, seminarji iz gozdne pedagogike oz. interpretacije narave in izobraževalnimi delavnicami ter naravoslovnimi dnevi za šole kontaktirate Ljudsko univerzo Kočevje (vesna.orazem@lu-kocevje.si in jasna.mladenovic@lu-kocevje.si; 051 433 565).

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.