Sistem HACCP


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Tečaj za zaposlene in odgovorne osebe v proizvodnji in prometu z živili izvajamo v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvi pravilnika o higieni živil. Znanje se dokaže s potrdili, ki jih dobite na strokovnih predavanjih in po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Novi pravilnik zahteva, da mora nosilec živilske dejavnosti imenovati osebo za notranji nadzor.

Delavci si pridobijo znanje o higieni živil bodisi z ustrezno strokovno izobrazbo ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi zaposleni v proizvodnji in prometu z živili se morajo izobraževati enkrat letno.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki imate stik z živili, odgovornim osebam za HACCP, zaposlenim v proizvodnji, pripravi in prodaji živil in vsem ostalim, ki še nimajo vpeljanega HACCP sistema.

Ustrezno literaturo dobite ob pričetku izobraževanja, ki ga izvedemo enkrat mesečno ali po dogovoru.

Trajanje: 5 pedagoških ur

Vsebine, ki jih mora obladati odgovorna oseba za notranji nadzor oziroma nosilec živilske dejavnosti:

 • zakonodaja na področju higiene živil,
 • položaj in vloga osebe, ki je odgovorna za notranji nadzor,
 • mikrobiologija,
 • osnove epidemiologije nalezljivih bolezni,
 • okužbe in zastrupitve s hrano,
 • ukrepi za preprečevanje okužb in zastrupitev s hrano,
 • prednosti in koristi HACCP sistema,
 • nadzor nad osebno higieno zaposlenih, nad postopki dela in nad čiščenjem,
 • primeri in vprašanja.

Vsebine, ki jih morajo obvladati zaposleni pri delu z živili (kuharji, natakarji, trgovci…):

 • zakonodaja na področju higiene živil,
 • mikrobiologija,
 • okužbe in zastrupitve s hrano,
 • ukrepi za preprečevanje okužb in zastrupitev s hrano
 • osnove HACCP sistema pri delu z živili,
 • prednosti in koristi HACCP sistema,
 • splošni in higiensko tehnični pogoji, ki jih morajo izpolnjevati obrati živilske dejavnosti,
 • križanja čistih in nečistih poti,
 • obvladovanje škodljivcev – DDD
 • osebna higiena zaposlenih.

Prijavnica na tečaj HACCP za odgovorne osebe 
Prijavnica na tečaj HACCP za profile kuhar, natakar, trgovec 

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.