S študenti gozdarstva o naravovarstvenih ukrepih za ohranitev orla belorepca v Kočevski Reki

Prenos novih znanj, izkušenj, predvsem pa stik s prakso oz. prenosom naravovarstvenih vsebin in konkretnih ukrepov v gozd je nadgradnja teoretičnemu znanju, ki ga študentje Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, pridobivajo v času študija. Temu je bil namenjen terenski dan študentov Biotehniške fakultete, 1. letnika študija gozdarstva, ki so se pod vodstvom dr. Mihe Krofla in Urše Fležar, v petek, 10.3.2017, mudili na Kočevskem.

Študentom smo v prostorih Turističnega kompleksa Jezero predstavili največje Natura 2000 območje v RS, jim predstavili aktualne projektne aktivnosti in nato terenski dan nadaljevali v gozdovih v okolici Kočevske Reke. Prostor Kočevske Reke smo spoznavali z orlom belorepcem, saj smo študentom predstavili zimsko krmišče ter se sprehodili po učni poti skozi gozdni rezervat Jezero; oboje s partnerji v projektu razvijamo za izboljšanje stanja belorepčevega habitata. Pomen odmrle biomase v gozdu smo študentom nazorno prikazali v gozdnem rezervatu Jezero in tam spregovorili tudi o obeh vrstah detlov (triprsti detel in belohrbti detel), ki sta prehransko vezana na odmrl les v gozdu oz. živali (hrošči in ličinke), ki živijo v njem.

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.