S staro lokomotivo v nove zgodbe – ohranimo stare zgodbe

Ciljna skupina so odrasli stari nad 55 let, ki so (ali so bili) zaposleni na delovnih mestih, kjer veščina pisanja in razumevanja ni (bila) vsakodnevno potrebna. Ta skupina ljudi tudi zelo malo bere, več gleda televizijo, v vsakdanjem življenju uporablja pogovorni jezik. Pisanje se skozi leta skrči na pripravo nakupovalnih seznamov in novoletnih voščilnic.
V pomembnih življenjskih situacijah pa smo velikokrat odvisni od tega kako bomo nekaj napisali: prošnjo za novo zaposlitev, obrazložitev reklamacije, pritožbo,…
Ciljna skupina pri tematskem sklopu pripovedovanja zapisanih zgodb na železniški postaji Kočevje so tudi otroci (OŠ – prva triada in otroci vrtca) z namenom obujanja dediščine Kočevja in dviga kulturne zavesti otrok.

Tematski sklopi:

  • Literarna teorija (besedilo, razčlemba besedila), uvodna motivacija in tiho/glasno branje in interpretacija literarnih besedil)
  • Pripovedovanje lastnih zgodb in priprava načrta za pisanje
  • Pisanje
  • Ilustriranje
  • Vaje branja, pripovedovanja, javnega nastopanja priprava in izvedba dogodkov v okviru predstavitve zgodb in tehničnih zanimivosti (na železniško postajo v prostor kjer je shranjena lokomotiva, bomo povabili skupine otrok in jim tam povedali, prebrali, predstavili zgodbe v avtentičnem okolju, kjer so se tudi dejansko dogajale)
  • Priprava in desiminacija rezultatov programa za širše občinstvo iz lokalnega okolja, evalvacija programa.

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2013
Termin izvedbe: 1.1.2013 – 30.4.2013
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor