S predavanjem »Varujmo naše vodne vire« smo se udeležili DEKD in TKD

Dne 09.03.2017 smo se v prostorih Zavoda Nesseltal v Koprivniku udeležili regionalnega srečanja Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna kulturne dediščine (TKD), ki je letos potekalo pod geslom Voda – od mita do arhitekture. Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine. V sklopu predavanja »Varujmo naše vodne vire« smo udeležencem srečanja predstavili nekatere ključne izsledke iz popisov onesnaženosti kraških jam ter stanja podzemnih voda na Kočevskem, cilje ter glavne aktivnosti projekta LIFE Kočevsko ter poudarili pomen varovanja tega krhkega podzemnega ekosistema. Predavanje je objavljeno na DEKD strani, med Utrinki s prireditev: http://www.zvkds.si/sl/utrinki/regionalno-srecanje-v-koprivniku.

Novico pripravili sodelavci Zavoda RS za varstvo narave

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.