S pomočjo spletnih orodij do večje prepoznavnosti

Na LU Kočevje nadaljujemo z vpisi v različna brezplačna izobraževanja za zaposlene. Ta mesec smo pričeli s tečajem italijanščine, vpisali smo tudi v nekaj računalniških programov. Februarja pričnemo z izvedbo štirih tečajev tujih jezikov.

Januarja 2018 smo prvič pričeli z izvedbo programa Priprave tekstovnega in slikovnega gradiva ter vzdrževanje spletnih strani. Cilj programa je usposobiti udeležence za osnovna dela v Windows okolju in na spletu, jih seznaniti z možnostjo uporabe pridobljenega znanja za potrebe svojega delovnega mesta in jih usposobiti za kritično vrednotenje informacij na spletu. Z udeležbo v programu tečajniki pridobijo digitalne veščine: znajo uporabljati Word Publisher in ostala podobna orodja, znajo obdelovati in shranjevati fotografije, poznajo osnove vzpostavitve, vzdrževanja in urejanja spletne strani, znajo varno in kritično uporabljati računalniško tehnologijo pri svojem delu, spoznajo različna spletna orodja za vsebinski marketing in brezplačne baze slikovnih gradiv (Canva, Photo Editor, Mail Chimp, Unsplash), in spoznajo kako družabna omrežja (FB, Twitter, Instagram) uporabiti v svoj prid. Vsebina programa zajema tudi načine komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami in kako sestaviti kratko, a udarno besedilo ter izbrati pravi naslov.

Celotno šolsko leto vpisujemo interesente na informativni seznam in po zadostnem številu prijavljenih pričnemo z izvedbo programov. Na tem mestu vabim vse, ki ste zaposleni, da nas pokličete in si pridobite dodatne informacije o naših brezplačnih programih (051 414 706 – Sonja Hribar).

Programi znotraj projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 so za udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata MIZŠ in ESS.

Zapisala: Sonja Hribar

Priprava slikovnega in tekstovnega gradiva in vzdrževanje spletnih strani

Priprava slikovnega in tekstovnega gradiva in vzdrževanje spletnih strani

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.