Roško poletje

V sklopu dogodkov Poletje v Kočevskem rogu 2018 smo v soboto 02. junija izvedli predstavitev projekta LIFE Kočevsko. Tokrat smo za predstavitev problematike ohranjanja ogroženih vrst detlov izbrali greben Kočevskega roga, kjer so bili v sklopu projekta izvedeni naslednji ukrepi: izločitev ekocelic, obročkanje pomlajencev ter obročkanje drogovnjakov. Udeležencem dogodka smo predstavili izvedene ukrepe, njihov namen, posebno pozornost smo namenili naravnemu razvoju gozda ter odmrli lesni biomasi.

Letos smo dogodek popestrili tudi z delovno akcijo. S pomočjo udeležencev smo uredili zasut Turški studenec ob poti na vrh Velikega roga, da bo voda spet na voljo številnim gozdnim prebivalcem.

Več o dogajanju na Rogu v zgibanki POLETJE V KOČEVSKEM ROGU.

Novico je pripravil Denis Žitnik (ZRSVN).

Foto: Denis Žitnik in Marjan Grah

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.