Rezultati popisa neteritorialnih krokarjev v Natura 2000 Kočevsko

Vzpostavitev zimskega krmišča za orla belorepca bi potencialno lahko privabila tudi krokarje in tako vplivala za populacijo te vrste na območju Natura 2000 Kočevsko. Zato smo poleti izvedli popis neteritorialnih krokarjev na lokaciji Zbirnega centra za odpadke v Mozlju, kjer se te ptice pogosto prehranjujejo.

Popis smo izvedli na isti lokaciji sedemkrat in prešteli med najmanj 15 in 110 krokarjev. Krokarji so bili na lokaciji stalno prisotni, njihovo število pa je variiralo glede na dan v tednu in čas dneva. Največ jih je bilo ob četrtkih, ko Komunala Kočevje vrši odvoz organskih odpadkov in le te pripelje na zbirni center  ter proti večeru, ko je strojev in ljudi v zbirnem centru najmanj.

Sklepamo lahko, da igra Zbirni center za odpadke v Mozlju pomembno vlogo pri preskrbi s hrano in posledično pri ohranjanju visokega števila krokarjev na širšem območju, še posebej v zimskem času. Iz našega popisa ne moremo podati ocene velikosti populacije na območju Kočevske, bomo pa ob ponovitvi popisa v naslednjih letih, ob istem času, lahko primerjali število preštetih neteritorialnih krokarjev v Zbirnem centru za odpadke v Mozlju.

Novico pripravili: Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.