Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

]Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je bil izbran za vodjo konzorcija v projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, odrasle s posebnimi potrebami in starejše odrasle.

Inovativnost projekta je v tem, da je obogaten s pastoralnim delom predstavnikov treh veroizpovedi v Sloveniji, katoliške, evangeličanrske in islamske.

Projekt se bo izvajal do leta 2011.

Ministrstvo za šolstvo in šport ima 15% udeležbo in je posrednik pridobivanja sredstev iz Evropskih socialnih skladov,
ki zagotavljajo 85% sredstev.

V projektu sodelujejo še štirje partnerji

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
Ljudska univerza Murska Sobota,
Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
– Ljudska univerza Kočevje.