Ljudska univerza Kočevje objavlja Razpis za vpis odraslih v  javno veljavne in neformalne programe izobraževanja v šolskem letu 2020/21.

Javnoveljavni izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe:

Informacije o številu prostih mest  v javnoveljavnih programih za pridobitev izobrazbe je razvidna v prilogi k S0glasju k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2020/2021, ki je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje:

 • Poseben program za etnično skupin o Romov: Osnovno opismenjevanje za etnično skupino Romov (105 ur)

Neformalni izobraževalni programi za zaposlene in brezposelne osebe:

 • Excel – osnovna in nadaljevalna raven (40 ur)
 • Word – osnovna in nadaljevalna raven (40 ur)
 • Računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni program)
 • Tuji jezik na ravni A1 do B2 ali konverzacija (angleški, nemški, italijanski, slovenski jezik za tujce…)
 • UŽU Izzivi podeželja (120 ur)
 • UŽU Beremo in pišemo skupaj (75 ur)
 • NPK Socialni oskrbovalec (160 ur)

Ostali neformalni izobraževalni programi:

 • Tečaji tujih jezikov za odrasle – začetni in nadaljevalni
 • Priprave na izpit iz slovenščine – osnovna raven (30 ur)
 • HACCP za odgovorne osebe in ostale profile poklicev
 • Tečaj za voznika viličarja (52 ur)
 • Študijski krožki (Beremo z Manco Košir)
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Učenje nemščine skozi igro za učence 2., 3. in 4. razreda OŠ
 • Računalniško opismenjevanje (40 ur)
 • Internet in elektronska pošta (12 ur)
 • Brezplačne učne ure iz računalništva
 • Tečaji šivanja – začetni in nadaljevalni (20 ur)

Podrobnosti o razpisanih izobraževalnih programih si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Vpisi potekajo do 31.10.2020.

Več informacij lahko pridobite osebno na upravi OE Ljudska univerza Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu (01) 89 38 270 ali 041 708 483 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si.