RAZPIS ZA VPIS ODRASLIH V JAVNO VELJAVNE IN NEFORMALNE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Ljudska univerza Kočevje objavlja Razpis za vpis odraslih v  javno veljavne in neformalne programe izobraževanja v šolskem letu 2018/19.

Javnoveljavni izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe:

Informacije o številu prostih mest  v javnoveljavnih programih za pridobitev izobrazbe je razvidna v prilogi k Soglasju k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/2018, ki je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje:

 • Excel – osnovni in nadaljevalni (30 ur)

Neformalni izobraževalni programi za zaposlene osebe:

 • Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT (desetprstno slepo tipkanje)
 • Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje
 • Priprava tekstovnega in slikovnega gradiva ter vzdrževanje spletnih strani
 • Računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni program)
 • Tuji jezik za potrebe dela (angleški, nemški, italijanski, ruski, …)
 • Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja
 • Komunikacija kot prispevek kulturi podjetja

Ostali neformalni izobraževalni programi:

 • Tečaji tujih jezikov za odrasle (80 ur) – začetni in nadaljevalni
 • Priprave na izpit iz slovenščine – osnovna raven (30 ur)
 • HACCP za odgovorne osebe in ostale profile poklicev
 • Tečaj za voznika viličarja (52 ur)
 • Tečaj za varilska dela – obločno varjenje in spajkanje (90 ur)
 • Študijski krožki (Beremo z Manco Košir, Komunikacija in medsebojni odnosi)
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Učenje nemščine skozi igro za učence 2., 3. in 4. razreda OŠ
 • Usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela (80 ur)
 • Računalniško opismenjevanje (40 ur)
 • Excel (16 ur)
 • Internet in elektronska pošta (12 ur)
 • Peka drobnega peciva in potic (8 ur)
 • Brezplačne učne ure iz računalništva
 • Osnovni tečaj šivanja (20 ur)

Podrobnosti o razpisanih izobraževalnih programih si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Vpisi potekajo do 30.9.2018.

Več informacij lahko pridobite osebno na upravi Ljudske univerze Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu (01) 89 38 270 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si.

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.