Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2016/17

Ljudska univerza Kočevje objavlja  razpis za vpis odraslih v  javno veljavne izobraževalne programa v šolskem letu 2016/17.

Izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe:

Informacije o številu prostih mest najdete na straneh 45 in 46: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Razpis_16-17/Informacije_2016-17_d.pdf

Vpisi potekajo do 30.9.2016.

Več informacij lahko pridobite osebno  na upravi Ljudske univerze Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu 01-89-38-270 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si

Posted in Nekategorizirano.