Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti javnosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314)

V mesecu januarju 2016 smo v sodelovanju s podjetjem Parsifal SC d.o.o. opravili raziskavo javnega mnenja, s katero smo na projektnem območju želeli preveriti, kakšen odnos imajo prebivalci do ohranjene narave in varstva biotske raznovrstnosti ter kako dobro so seznanjeni s projektom LIFE Kočevsko.

Ključne ugotovitve navajamo spodaj, več pa si lahko preberete v priloženem poročilu na naslednji povezavi: Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti javnosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314)

Prijetno branje!

Pregled ključnih ugotovitev raziskave javnega mnenja:

  • Največ anketirancem se zdi zelo pomembno, da je narava ohranjena in neokrnjena (77,6 %), povprečna ocena znaša 4,1 kar je visoko nad povprečjem.
  • Polovica (50,0 %) anketirancev meni, da je zelo pomembno, da družba namenja sredstva za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja, povprečna ocena znaša 4,2, kar nakazuje, da je tudi namenjanje sredstev za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst za anketirance nadpovprečno pomembno.
  • Večina anketirancev (61,0 %) je seznanjena s pomenom pojma Natura 2000.
  • Večina anketirancev (54,0 %) meni, da Natura 2000 predstavlja razvojno priložnost, medtem ko tudi velik odstotek (31,7 %) meni, da prinaša zgolj prepovedi in omejitve, ostali so neopredeljeni.
  • Ozaveščenost anketirancev, da živijo na območju Natura 2000 je visoka (71,2 %).
  • Večina anketirancev (78,1 %), ni imela nobenih, ne pozitivnih, ne negativnih izkušenj, ker živi na območju Natura 2000, 11,8 % anketirancev poroča o negativnih izkušnjah, 10,1 % pa o pozitivnih. Posameznike, ki so poročali o bodisi pozitivnih ali negativnih izkušnjah, smo še nadalje povprašali, za katere izkušnje je šlo. Kot najpogostejše pozitivne izkušnje, ljudje naštevajo ohranjanje narave, urejena okolica, razvoj turizma. Kot najpogostejše negativne izkušnje pa ljudje navajajo omejenost dostopov in cestnih povezav, nevarnost srečanja medveda, obremenjevanje prebivalcev kraja, omejevanje kmetijstva, gradnje in gospodarske dejavnosti v regiji.
  • Večina anketirancev (77,8 %) še nikoli ni slišala za projekt LIFE Kočevsko.
  • Večina anketirancev je za projekt LIFE Kočevsko slišala preko nacionalnih in regijskih tiskanih medijev (26,3 %), na radiu (22,5 %), v družini, od prijateljev, znancev (15,2 %).
  • Večina anketirancev (75,4 %) se nebi udeležila predavanja ali sodelovala pri projektnih aktivnostih na temo narave na Kočevskem.
Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.