Računalniška pismenost za odrasle

Program Računalniška pismenost za odrasle obsega 60 ur organiziranega izobraževanja. Namenjen je odraslim, predvsem tistim z osnovnimi in nižjimi poklicnimi kvalifikacijami, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Kvalitativni cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

Cilji za zdeležence so:
– spoznati osnovne komponente računalnika in razumeti nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije,
– naučiti se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
– naučiti se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami,
– naučiti se pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
– znati uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad, zato je za udeležence BREZPLAČEN.

Vsebina programa:

  • TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA – poznavanje računalnika, delo z računalnikom, prilagoditev in uporaba namizja, delo s podatki;
  • IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDIL – osnove urejevalnika besedil, urejanje dokumentov, oblikovanje dokumenta, vstavljanje tabel, tiskanje datotek;
  • UPORABA INTERNETA – osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika, iskanje na spletu;
  • UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE – Osnovni pojmi, Osnovna uporaba elektronske pošte, Urejanje elektronske pošte;
  • PREVERJANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI.

Fotogalerija

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor