Psihosocialna rehabilitacija

Ciljna skupina so osebe s posebnimi potrebami (tudi s težavami v duševnem zdravju). Zaradi bolezni so njihova socialna znanja in kompetence v vsakdanjem življenju okrnjeni. Skozi rehabilitacijo se učijo pridobivanja novih znanj in ohranjanja starih znanj ali se le teh ponovno naučijo. Tako se poveča njihova samostojnost in razbremeni širša družba in njihove lastne družine.

Tematski sklopi:

  • Skrb zase
  • Samostojnost
  • Čustva
  • Varnost in informacije (kje jih pridobiti, kdaj, na kakšen način, kam se obrniti po pomoč, ko smo v stiski,…)
  • Odnosi z drugimi osebami
  • Soočanje z boleznijo
  • Ravnanje z mislimi    

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2013
Termin izvedbe: 1.1.2013 – 30.4.2013
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor