Prvi zimski obrok za orla belorepca

V prvi polovici meseca januarja smo od Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pridobili soglasje za zalaganje krmišča z mrhovino ŽSP kat.1, to je mrtvorojenimi mladiči iz okoliških kmetij. Poleg tovrstne mrhovine je dovoljeno zalaganje zimskega krmišča še s povoženo divjadjo iz tega območja.

S pridobljenim soglasjem je bilo tako vse nared za pričetek zalaganja prvega tovrstnega krmišča za ujede (orla belorepca) v RS z mrhovino.

Po pluženju ceste, ki ga je bilo potrebno organizirati zaradi dostopa do krmišča, je bilo najprej potrebno iz prehranjevalne ploščadi in premične brvi odstraniti sneg, saj je bila višina snežne odeje ca. 35 cm.

27. januarja smo na ploščad zimskega krmišča za orla belorepca položili prvo hrano. Z zalaganjem krmišča bomo nadaljevali do konca meseca februarja in na ta način edinemu paru orla belorepca ponudili dodatno ponudbo hrane v zimskem času. Tokrat smo prvič preizkusili delovanje mehanizma premične brvi ter uporabnost krmišča kot celote, ki se je izkazalo kot inovativna, zanimiva in uporabna pridobitev v prostoru .

Dodatna ponudba hrane (mrhovina) je na krmišču. Sedaj je »vrsta« na orlu belorepcu in seveda drugih vrstah ptic (drugim živalim izvedba krmišča onemogoča dostop na prehranjevalno ploščad), da obiščejo krmišče.

Krmišče bomo do vzpostavitve sistema za videonadzor opazovali s pomočjo foto pasti, ki smo jo namestili v neposredni bližini – na sami krmilni ploščadi (Slika 2). S tem smo tudi uradno pričeli s spremljanjem obiska in dogajanja na krmišču.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.