Prvi rezultati o vplivu krmišč na plenjenje talnih gnezd

Znani so prvi rezultati o vplivu krmišč na plenjenje umetnih talnih gnezd na območju, ki ga pokriva LifeKočevsko. S pomočjo umetnih talnih gnezd, v katera smo namestili dve kurji jajci in eno umetno stiroporno jajce, smo na območju petih krmišč divjadi preverjali morebitno povišano stopnjo plenjenja talnih gnezd v bližini krmišč divjadi. Želeli smo oceniti razdaljo od krmišča, na kateri se morebitni vplivi izničijo ter preveriti vrstno sestavo plenilcev na različnih razdaljah od krmišč. Vpliv smo preverjali do razdalje 300 metrov od krmišča.

Iz rezultatov lahko zaključimo, da je stopnja plenjenja talnih gnezd v okolici petih krmišč s koruzo na območju LifeKočevsko visoka, saj je bilo uplenjenih 58% umetnih gnezd. Intenzivnost plenjenja na razdalji 300 metrov od krmišč ni upadla. Pričakovali smo, da bodo glavni plenilci v bližini krmišč divje svinje, ki se tam pogosto zadržujejo. Nad vrstno sestavo plenilcev smo bili presenečeni, saj so večino umetnih talnih gnezd uplenile kune, nekaj pa tudi jazbeci. S fotopastmi smo zabeležili prisotnost številnih divjih svinj in medvedov, vendar jih umetna gnezda niso zanimala ali pa jih niso opazili.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.