UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

 
USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

 
USPOSABLJANJE ODRASLIH PRIPADNIKOV MANJŠIN IN ROMOV