Projekt »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« je Evropska komisija uvrstila med učinkovite ukrepe na področju vključevanja Romov

Na Sporočilo Evropske komisije je Svet leta 2011 sprejel Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, v katerem so se države članice zavezale k spodbujanju socialnega in ekonomskega vključevanja Romov.
Leta 2013 je Svet izdal Priporočilo o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah, z namenom zagotoviti smernice državam članicam za učinkovitejše izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov, za izboljšanje položaja Romov ter odpravi vseh razlik med Romi in ostalim prebivalstvom.
Države članice letno obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih v skladu s priporočilom Sveta. Komisija letno ocenjuje izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov v državah članicah in poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.
Poročilo Komisije za leto 2016, Effective Roma integration measures in Member States (Učinkoviti ukrepi na področju vključevanja Romov v državah članicah), vključuje pristope, projektne predloge, ki izpolnjujejo temeljne pogoje za uspešno izvedbo ukrepov na področju vključevanja Romov. Poleg horizontalnih ukrepov (diskriminacija, romske ženske, romski otroci, okrepitev, zmanjšanje revščine), izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, stanovanj in strukturnih ukrepov (sodelovanje in usklajevanje, nadzor, financiranje) je Komisija v poročilu zajela tudi področje kulture in med izbrane projektne predloge uvrstila tudi naš projekt »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«.

Posted in Aktualno, Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?.