PROJEKT MREŽA ZA PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK

­

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta MREŽA ZA PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK (Early Marriage Prevention Network).

Cilji projekta:

 • Spodbujati povezovanje med inštitucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter pravosodjem in policijo. Skozi sodelovanje želimo uskladiti njihove dejavnosti povezane z aktivnostmi za zmanjševanje zgodnjih porok v romskih skupnostih, skladno s pristopom, ki je usmerjen v otroka – Child-Centred Approach /CCA/;
 • Ozaveščati različne ciljne skupine znotraj romskih skupnosti in tako spremeniti njihov odnos in obnašanje glede zgodnjih porok;
 • Na evropskem nivoju spodbujati uporabo pristopa, ki je usmerjen v otroka /CCA/ in ga tako zaščititi pred škodljivo tradicijo zgodnjih porok.

Aktivnosti projekta:

 • Priprava poročila: v vsaki od partnerskih držav bomo pripravili analizo stanja v posamezni državi v zvezi z zgodnjimi porokami – zakonodaja, smernice za delovanje, delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja;
 • Priprava primerjalnega poročila: pripravili bomo poročilo o skupnem stanju v partnerskih državah, ki bo vsebovalo splošne ugotovitve in priporočila, opise najboljših praks in protokolov interakcij z namenom preprečevanja zgodnjih porok;
 • Vključitev 150 strokovnjakov v usposabljanja o zgodnjih porokah:  socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije.  Osveščali jih bomo o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka in jih seznanjali z mehanizmi za interakcijo, ki bodo temeljili na pristopu, ki je usmerjen v otroka /CCA/;
 • Razvoj modela usposabljanja za delo z otroki in starši;
 • Usposabljanja za otroke: ozaveščali bomo 1000 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke;
 • Izvajanje šol za starše: skupinsko delo s 500 starši z namenom razviti pozitivne starševske veščine in dvigniti njihovo ozaveščenost o tveganjih in posledicah zgodnjih porok;
 • Delo s 500 predstavniki romske skupnosti: družinska svetovanja, družinske konference /Familiy group conferences/. Na ta način bomo razvijali  pozitivne starševske veščine, ki bodo podpirale naravni razvoj otroka;
 • Diseminacija rezultatov projekta: organizacija 4ih regionalnih dogodkov v vsaki od partnerskih držav, zaključna konferenca v Bruslju, spletna stran projekta, brošura projekta.

Obdobje izvajanja: Januar 2016 – december 2017

Vrednost projekta:  346 254 Euro

european-union

 

 

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev
Programa za pravice, enakost in
državljanstvo

Novice

Potekala je delavnica “Preprečevanje zgodnjih porok” za strokovno javnost

Objavil |5. 4. 2017|

V sredo, 29. 3. 2017 in četrtek, 30. 3. 2017, je na Ljudski univerzi Kočevje potekala dvodnevna delavnica na temo preprečevanja zgodnjih porok, ki smo jo organiziramo v sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok. Dvodnevna delavnica

LEPO VABLJENI NA DVODNEVNO DELAVNICO ZA STROKOVNO JAVNOST z naslovom “PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK”

Objavil |20. 3. 2017|

Delavnica bo potekala v sredo, 29. 3. 2017 in četrtek, 30. 3. 2017, od 9.00 do 14.00 na Ljudski univerzi Kočevje in je organizirana v sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok.

Dvodnevna delavnica je namenjena

Izvedli smo nove delavnice za osnovnošolce

Objavil |8. 2. 2017|

25. in 27. januarja smo delavnice za osnovnošolske otroke nadaljevali na Osnovni šoli Ljubo Šercer v Kočevju. V usposabljanje so bili vključeni otroci od petega do devetega razreda. Učenci so tudi tokrat z zanimanjem spremljali delavnice. Tudi

Pričeli smo z delavnicami za osnovnošolske otroke

Objavil |26. 1. 2017|

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network) smo pričeli z usposabljanji za osnovnošolske otroke. V kočevskih osnovnih šolah bomo v šolskem letu 2016/2017 namreč v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali

Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Objavil |8. 11. 2016|

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta Early Marriage Prevention Network. Cilj projekta je spodbujati povezovanje med institucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega

LOGO

INFORMACIJE

Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.empn-project.eu

KOORDINATOR PROJEKTA