PROJEKT MREŽA ZA PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK

­

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta MREŽA ZA PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK (Early Marriage Prevention Network).

Cilji projekta:

 • Spodbujati povezovanje med inštitucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter pravosodjem in policijo. Skozi sodelovanje želimo uskladiti njihove dejavnosti povezane z aktivnostmi za zmanjševanje zgodnjih porok v romskih skupnostih, skladno s pristopom, ki je usmerjen v otroka – Child-Centred Approach /CCA/;
 • Ozaveščati različne ciljne skupine znotraj romskih skupnosti in tako spremeniti njihov odnos in obnašanje glede zgodnjih porok;
 • Na evropskem nivoju spodbujati uporabo pristopa, ki je usmerjen v otroka /CCA/ in ga tako zaščititi pred škodljivo tradicijo zgodnjih porok.

Aktivnosti projekta:

 • Priprava poročila: v vsaki od partnerskih držav bomo pripravili analizo stanja v posamezni državi v zvezi z zgodnjimi porokami – zakonodaja, smernice za delovanje, delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja;
 • Priprava primerjalnega poročila: pripravili bomo poročilo o skupnem stanju v partnerskih državah, ki bo vsebovalo splošne ugotovitve in priporočila, opise najboljših praks in protokolov interakcij z namenom preprečevanja zgodnjih porok;
 • Vključitev 150 strokovnjakov v usposabljanja o zgodnjih porokah:  socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije.  Osveščali jih bomo o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka in jih seznanjali z mehanizmi za interakcijo, ki bodo temeljili na pristopu, ki je usmerjen v otroka /CCA/;
 • Razvoj modela usposabljanja za delo z otroki in starši;
 • Usposabljanja za otroke: ozaveščali bomo 1000 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke;
 • Izvajanje šol za starše: skupinsko delo s 500 starši z namenom razviti pozitivne starševske veščine in dvigniti njihovo ozaveščenost o tveganjih in posledicah zgodnjih porok;
 • Delo s 500 predstavniki romske skupnosti: družinska svetovanja, družinske konference /Familiy group conferences/. Na ta način bomo razvijali  pozitivne starševske veščine, ki bodo podpirale naravni razvoj otroka;
 • Diseminacija rezultatov projekta: organizacija 4ih regionalnih dogodkov v vsaki od partnerskih držav, zaključna konferenca v Bruslju, spletna stran projekta, brošura projekta.

Obdobje izvajanja: Januar 2016 – december 2017

Vrednost projekta:  346 254 Euro

european-union

 

 

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev
Programa za pravice, enakost in
državljanstvo

Novice

Delo na Ljudski univerzi v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

Objavil |1. 4. 2021|

 

Dragi prijatelji in bodoči prijatelji Ljudske univerze Kočevje,

v skladu z odlokom vlade (RS URL, št. 47/2021) bodo naše pisarne in učilnice od 1. do 11. aprila 2021 za obiskovalce zaprta. Seveda pa smo na voljo

31 DNEVNI IZZIV ZA BOLJ SREČNO ŽIVLJENJE

Objavil |22. 4. 2020|

Spodnji 31 dnevni izziv za mentalno zdravje je kot preobrazba za naše boljše razpoloženje! Mali koraki, ki so primerni za vsakogar, nam pomagajo do bolj mirnega in srečnega počutja. Najboljše pa je, da zanje ne

NA DALJAVO DELAMO ZA VAS IN Z VAMI

Objavil |24. 3. 2020|

V času ukrepov, povezanih s koronavirusom, je uprava Ljudske univerze sicer uradno zaprta, kar pa ne pomeni, da zaposleni ne mislimo na vas, saj vas že pošteno pogrešamo. Zavedamo se namreč, da z izolacijo od

Promo dogodek za širšo javnost

Objavil |28. 11. 2017|

28. 11. smo na Ljudski univerzi Kočevje izvedli promocijski dogodek za splošno javnost. Namen dogodka je bil predstaviti rezultate projektnih aktivnosti projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok. Udeleženci so z zanimanjem spremljali predstavitev ter se

Svetovanje romskim družinam

Objavil |3. 10. 2017|

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok smo izvedli družinska svetovanja za 20 romskih družin na temo specifičnih problemov oziroma težav otrok. Svetovanje družinam je potekalo tako na terenu, v romskih naseljih kot v

Na OŠ Zbora odposlancev smo izvedli prvo šolo za starše

Objavil |13. 9. 2017|

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok, ki ga izvajamo na Ljudski univerzi Kočevje, smo v torek, 12. 9. 2017 v sodelovanju z Osnovno šolo Zbora Odposlancev izvedli t. i. predavanje »Šola za starše«,

LOGO

INFORMACIJE

Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.empn-project.eu

KOORDINATOR PROJEKTA