Program priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika – dopoldanska skupina

V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018- 2022 izvajamo program za zaposlene in brezposelne osebe, ki imajo pomanjkljivo znanje slovenskega jezika. S programom pričnemo v petek, 25. 1. 2019.

Operacijo TPK 2018-2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija , Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Urnik izvedb si lahko ogledate spodaj.

Več informacij: maja.rupnik@lu-kocevje.si, 01 893 82 70.

Urnik – Priprave na izpit iz slovenskega jezika_dopoldanska skupina

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022.