NPK VODJA PROJEKTA

Ljudska univerza Kočevje na podlagi vsebin, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 104-urno usposabljanje ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE “VODJA PROJEKTA”.

Namen usposabljanja je ustrezno usposobiti udeležence za vodenje projektov v različnih institucijah: v podjetjih, javni upravi in nevladnih organizacijah. Udeleženci bodo najprej spoznali projektni cikel ter vse štiri korake upravljanja: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. V okviru usposabljanja se bodo naučili, kako pripraviti kvaliteten zagonski elaborat oz. predlog projekta (kako opredeliti cilje, kazalnike, mejnike itd.). Spoznali bodo veščine vodenja projektnega tima, reševanja konfliktnih situacij ter obvladovanja tveganj na projektu. Dobili bodo tudi strokovne napotke za pripravo ustreznih poročil.

Ciljna skupina: brezposelne osebe

Vstopni pogoji:

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
  • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu

Po opravljenem usposabljanju udeleženci lahko pristopijo k preverjanju in potrjevanju ter pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.

Podrobnosti o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Vodja projekta si lahko ogledate s klikom na naslednjih povezavah:

Izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter programov priprav za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe v letu 2016 (sklep 6036-15/2016/95 z dne 10.5.2016) financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

 

 

 

 

Posted in Nekategorizirano.