Priprave na izvedbo naravovarstvenih ukrepov za tarčne vrste

V petek, 24. februarja, smo na Območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije izvedli posvetovalno delavnico za terenske gozdarje. Na delavnici smo sodelavci projekta LIFE Kočevsko iz vrst Zavoda za gozdove (v nadaljevanju ZGS) predstavili navodila za izvedbo posameznih naravovarstvenih ukrepov po posameznih tarčnih vrstah v državnih gozdovih na območju Natura 2000 Kočevsko: ukrepi za belohrbtega in triprstega detla, ukrepi za gozdnega jereba in divjega petelina ter ukrepi za orla belorepca.

Delavnice se je udeležilo 49 gozdarjev iz vrst ZGS (območne enote Kočevje, Postojna, Novo mesto – vodje Krajevnih enot, odsekov za gozdnogospodarsko načrtovanje, odsekov za gojenje in varstvo gozdov, odsekov za prostoživeče živali in lovstvo), vodja oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje iz Centralne enote ZGS ter 4 gozdarji – tudi sodelavci na projektu LIFE Kočevsko iz vrst Zavoda za varstvo narave RS.

Delavnica je bila zelo dobro sprejeta zaradi predstavitve konkretnih akcij, načrtovanega časovnega obdobja prenosa akcij na teren in odziva na pereča vprašanja terenskih gozdarjev, na katerih sloni največ terenskega dela na projektu LIFE Kočevsko v letu 2017.

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.